Copy centrum

V copy centre ponúkame tieto služby:

  • kopírovanie a tlač dokumentov (do veľkosti A3),

  • grafické spracovanie a tlač rôznych tlačovín (vizitky, pozvánky, letáky, brožúry a pod.),

  • tlač a väzby diplomových prác,

  • väzby (hrebeňové, tepelné, pevné, lištové) 

  • laminovanie dokumentov (do veľkosti A3).